Lĩnh vực hoạt động

Phân phối: Phân phối hàng hoá chất lượng cao của các nhà sản xuất trong nước và ngoài nước thông qua mạng lưới khách hàng rộng khắp trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Thương mại quốc tế: xuất khẩu hàng tiêu dùng tới các thị trường như Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á

Kinh doanh trực tuyến: Mang hình thức thương mại điện tử vào mô hình kinh doanh, cung cấp trực tiếp hàng hóa tới tận tay người tiêu dùng thông qua công nghệ.