Tuyển dụng nhân viên thiết kế & Marketing Online.

Mô tả Nhận trách nhiệm thiết kế catalogs, hình ảnh sản phẩm và các yêu cầu từ BGĐ ...

Xem thêm

Nhân viên phát triển kinh doanh khu vực Tây Nam Bộ

Mô tả công việc: Do nhu cầu phát triển và xây dựng thị trường miền Nam cho hàng tiêu dùng Thailand ( Xả vải,...

Xem thêm