Định hướng công ty

Tầm nhìn: Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược kinh doanh – phát triển bền vững- xây dựng con người, Thaipro phấn đấu trở thành công ty kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực phân phối-xuất khẩu và kinh doanh trực tuyến có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam; xây dựng thành công thương hiệu hàng đầu Việt Nam về cung cấp những giá trị cốt lõi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của hàng Việt trên trường quốc tế.

Sứ mệnh:

- Đối với người tiêu dùng Việt Nam: Mang tới những sản phẩm – hàng hóa tiêu dùng với chất lượng mang đẳng cấp quốc tế tới từng gia đình, từng bàn tay người phụ nữ Việt Nam. Mang lại giá trị tiêu dùng cao nhất cho người sử dụng Việt.

- Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác, phát triển bền vững và làm việc lâu dài.

- Đối với cán bộ CNV: Đề cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo mọi điều kiện để toàn thể cán bộ công ty cống hiến hết mình và mang tới những lợi ích cho người tiêu dùng, cho công ty và cho bản thân.

- Đối với đất nước: Nâng tầm hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp và mang về nguồn ngoại tệ xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Giá trị cốt lõi: Trách Nhiệm

- Trách nhiệm với người tiêu dùng: Mang lại giá trị tiêu dùng cao nhất bằng những sản phẩm quốc tế chất lượng tốt nhất và chi phí hợp lý nhất. Nâng cao đời sống người dân cũng như xã hội.

- Trách nhiệm với CBNV: Mang lại môi trường tốt nhất cho nhân viên hoạt động, làm việc và cống hiện. Chăm lo được đời sống nhân viên

- Trách nhiệm với xã hội, đất nước: Đóng góp vào công cuộc xây dựng và hội nhập quốc tế

- Trách nhiệm với bản thân: Luôn xây dựng và phát triển DN ngày một vững mạnh, tạo ra giá trị cho bản thân, con người và xã hội.